Benediktinské arciopatství v Břevnově

Nejbližší události

Vítejte na stránkách Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, nejstaršího mužského kláštera na území ČR.

V průběhu více než tisícileté historie Břevnova, který byl od svého založení významnou náboženskou, ale také kulturní i hospodářskou institucí, byl mnišský život na tomto místě několikrát přerušen — naposledy v roce 1950, kdy byl břevnovský klášter stejně jako ostatní kláštery komunistickou vládou zrušen. Obnova života benediktinských mnišských komunit v Břevnově i na dalších místech v naší zemi , a také opravy klášterních budov, započaly po roce 1989 a pokračují i nyní.

Hlavním posláním kláštera je život mnišské komunity v duchu Řehole sv. Benedikta — mniši žijí ve společenství modlitby a práce.

Kněží břevnovského kláštera spravují farnosti u klášterní baziliky sv. Markéty a při filiálním kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.

Od roku 1998 vydává arciopatství v edici Pietas benedictina knihy o mnišství, staré křesťanské spiritualitě i aktuálních otázkách církevního života.

Mnišská komunita zpřístupňuje část kláštera pro veřejnost. Prohlídka areálu zahrnuje románskou kryptu a barokní baziliku sv. Markéty. V letech 2004—2007 byly v klášterní bazilice rekonstruovány varhany, a bazilika, která je samozřejmě primárně prostorem bohoslužebným, se tak stala také vyhledávaným místem konání (především) varhanních koncertů.

Součástí prohlídkového okruhu je také interiér barokní prelatury. Tyto reprezentační sály kláštera jsou využívány též k nejrůznějším společenským akcím — koncerty a jiné kulturní pořady, přednášky, ale i nejrůznější prezentace a pohoštění.

V areálu břevnovského kláštera se také nachází hotel Adalbert, staročeská restaurace Klášterní šenk a Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha.

Pavilon zvaný „Vojtěška“ lze zhlédnout v klášterní zahradě.

V blízkosti břevnovského kláštera se nachází také poutní areál na Bílé Hoře, jehož část byla adaptována pro klášter benediktinek z komunity Venio.

Vážení návštěvníci, jste vítáni samozřejmě nejen na těchto stránkách, ale také na místech, o nichž Vám zde nabízíme základní informace.

© Benediktinské arciopatství

novinky

vstup do obrazárny

obrazárna