Břevnovská komunita

Kněží z řad mnichů břevnovského kláštera obstarávají duchovní správu farnosti při kostele sv. Markéty, a také v nedalekém filiálním kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.
Břevnovské arciopatství od roku 1998 vydává knihy o mnišství, staré křesťanské spiritualitě i aktuálních otázkách církevního života.
V areálu kláštera se nachází hotel a restaurace, sály prelatury jsou pronajímány k pořádání společenských a kulturních akcí. Na postupně navracených pozemcích se břevnovští benediktini začínají věnovat také podnikání v zemědělství.
O jednotlivých aktivitách podrobněji na dalších stránkách. 

 

Vstup do komunity

Zájemce o vstup do komunity je nejprve přijat jako host, poté jako kandidát vstupu. Po obláčce (předání řeholního roucha, přijetí řeholního jména) začíná mnichův noviciát. U českých benediktinů trvá nejméně 1 rok. Poté mnich skládá, nejméně tři roky po sobě, jednoleté mnišské sliby. Jsou to tzv. sliby časné (v protikladu k slibům slavným, které mají doživotní platnost). Je-li potom jeho definitivní přijetí schváleno kapitulou (radou mnichů se slavnými sliby), může bratr skládat slavné sliby (professio sollemnis).

Kontakt na novicmistra P. Benedikta Kolaju OSB

© Benediktinské arciopatství

novinky

vstup do obrazárny

obrazárna