Klášter v Břevnově

Kromě svého hlavního poslání, jímž je život mnišské komunity, se klášter věnuje také správě farností u kostela sv. Markéty v Břevnově a filiálního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.

Klášter pro veřejnost

Návštěvníkům je ve vyhrazených časech k dispozici odborný průvodce, aby je zavedl do barokní baziliky sv. Markéty, pozval je na exkurzi do románské krypty z 11. století a seznámil je s interiérem barokní prelatury. Reprezentační sály kláštera jsou využívány také k nejrůznějším společenským akcím (koncertům a jiným kulturním pořadům, přednáškám, ale stejně tak i prezentacím či pohoštění).

Vydavatelství

Od roku 1998 vydává arciopatství v edici Pietas benedictina knižní publikace o klášterním životě a staré křesťanské spiritualitě.

Podnikatelské aktivity v areálu

V břevnovském klášteře se nachází Hotel Adalbert*** — 1. ekologický hotel v České republice — a staročeská restaurace Klášterní šenk. O provoz obou se stará společnost In Catering.

© Benediktinské arciopatství

novinky

vstup do obrazárny

obrazárna