Opati břevnovského kláštera

Nedostatek dochovaných pramenů (a rozdílné údaje v těch dochovaných) neumožňuje sestavit přesný seznam opatů v raném středověku a v době následující po husitských válkách.
O mnoha nejasnostech svědčí už nejstarší dochovaný soupis břevnovských opatů, Series abbatum Brzevnoviensium z 18. století (NA ČR Praha, fond Benediktini – Břevnov, inv. č. 50, fol. 17n).
Zmíněná omezení vytvářejí prostor pro autorskou interpretaci, je tudíž pochopitelné, že různé publikované verze soupisů se v detailech liší.

Pro níže uvedený přehled byly základem dva seznamy publikované klášterními historiky, broumovským benediktinem Jeronýmem Růžičkou, a břevnovským mnichem, dlouholetým svatomarkétským farářem Bonifácem Holubem:
Jeroným Růžička, Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Časopis pro katolické duchovenstvo 1846–1847. Druhé vydání Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2013 [= Pietas benedictina 20], s. 155–157; tento soupis končí r. 1844.
Bonifác Holub, Paměti farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí. Praha: nákladem vlastním, 1890. Druhé vydání Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014 [= Pietas benedictina 21], s. 158–162; tento soupis končí r. 1890.

K doplnění a revizi bylo zde užito další literatury:
Josef Šrámek, Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2016 [= Pietas benedictina 22], s. 246n.
Milada Vilímková a Pavel Preiss, Ve znamení břevna a růží: historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 326n.

1. Anastáz I. (Anastasius) (před?) 993–996/7
2. Jeroným (Hieronymus) 997/9–1011
3. Řehoř I. (Gregorius) 1011–1023
4. Arsen (Arsenius) 1023–1035/43
[Miroslav (Miroslaus), v posloupnosti opatů vynechán, 1035–1042?]
5. Meinhard (Meginhardus) 1035/43–1088/9
6. Vojtěch (Adalbertus) 1088/9–1110
7. Klement I. (Clemens) 1110–1127
8. Oldřich I. (Udalricus) 1127–1129
9. Petr I. (Petrus) 1129–1167
10. Hartmann (Hartmannus) 1167–1169
11. Jindřich I. (Henricus) 1169–1197 (sesazen, † 18. 4. 1200)
[Zděnko, v posloupnosti opatů vynechán, 1197]
12. Chuno 1197–1217
13. Dlúhomil  1217–1236
14. Pavel I. (Paulus) 1236–1238
15. Klement II. (Clemens) 1238–1248/9
16. Vít (Vitus) 1249–1253
17. Martin I. (Martinus) 1253–1278
18. Křišťan (Christianus) 1278–1290/94
19. Bavor (Bavarus/Bavarius) z Nečtin 1290/94–1332 (Pavel II.)
20. Bohdal (Theodoricus, Dětřich) 1332–1336
21. Předbor z Chroustoklat (Predborus/Predborius) 1336–1351/60
22. Diviš I. (Dionysius) 1351/60–1366
23. Oldřich II. (Udalricus, Ulric) 1366–1381
24. Jindřich II. z Lochovic (Henricus) 1381–1385 (sesazen)
25. Diviš II. (Dionysius) 1385–1409
26. Zyfrid (Seyfridus/Zyffridus,Žibřid) 1409–1419

27. Mikuláš z Jistebnice (Nicolaus) 1419–1426
(Mikulášem počínaje sídlí opati břevnovští v Broumově)
28. Heřman (Hermannus) 1426–1449
29. Jan I. (Joannes) 1449–1460
30. Havel (Gallus) 1460–1463
31. Řehoř II. (Gregorius) 1463–1464
32. Petr II. (Petrus) 1464–1474/5 (rezignoval)
33. Jan II. (Joannes) 1475–1481
34. Řehoř III. (Gregorius) 1481–1483
35. Pavel II. (Paulus) 1483–1499 (správně má být uváděn jako Pavel III., ale u Bavora z Nečtin se jeho opatské jméno Pavel II. obvykle neužívá)
36. Klement III. (Clemens) 1499–1506 (rezignoval)
37. Řehoř IV. (Gregorius) 1506
38. Vavřinec (Laurentius) 1506–1515
39. Jakub I. (Jacobus) 1515–1537
40. Matěj z Tachova (Matthias, Matyáš) 1537–1553 (rezignoval)
41. Jan III. z Chotova (Joannes) 1553–1575
42. Martin II. z Pravdovic (Martinus) 1575–1602 (rezignoval)
43. Wolfgang Selender z Prošovic 1602–1619
44. Benno I. Falk z Falkenberka 1621–1646
45. Aleš Hübner (Alexius)  1646–1652
46. Augustin Seyfert (Augustinus) 1652–1663

47. Tomáš Sartor (Thomas Sartorius) 1663–1700
(Tomášem počínaje sídlí opati břevnovští v Broumově i v Břevnově)
48. Otmar Zinke (Otomarus) 1700–1738
49. Benno II. Löbl 1738–1751
50. Bedřich Grundtmann (Fridericus) 1751–1772
51. Štěpán Rautenstrauch (Stephanus) 1773–1785
52. Jakub II. Chmel (Jacobus) 1786–1805
53. Fortunát Böhm (Fortunatus) 1806–1818
54. Placid Beneš (Placidus) 1818–1844 (rezignoval, † 30. 4. 1851)
55. Jan Nepomuk Rotter (Joannes) 1844–1886
56. Rupert Smolík (Rupertus) 1886–1887
57. Bruno Čtvrtečka 1887–1922
58. Vilém Rudolf (Gulielmus) 1922–1926
59. Dominik Prokop (Dominicus) 1926–1939

(3. 1. 1939, v reakci na složitou politickou situaci, prohlásil papež Pius XI. Břevnov a Broumov za samostatná opatství; od ledna 1939 je Dominik Prokop opatem broumovským, klášter břevnovský byl podřízen přímo Svatému stolci, zastupovanému apoštolským delegátem, kterým byl jmenován mettenský opat C. Hofmeister, do čela břevnovské komunity byl ustaven Anastáz Opasek jako „konventuální převor")
60. Anastáz II. Opasek (Anastasius) 1947–1999 (od r. 1993 čestný titul „arciopat")

Od 4. září 1999 je představeným břevnovského arciopatství převor-administrátor Prokop Petr Siostrzonek

© Benediktinské arciopatství

novinky

vstup do obrazárny

obrazárna