Oratio fidelium seu universalis – Všeobecná modlitba věřících – Přímluvy

Přímluvy ke stažení

[ve formátu PDF]

Přímluvy sváteční

Slavnosti, svátky a památky mající pevné datum

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Slavnosti, svátky a památky nemající pevné datum

Svátky vánoční

Svátky velikonoční

Svátky v mezidobí

Slavnost Nejsvětější Trojice
A B C
Slavnost Těla a Krve Páně
A B C
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
A B C

© Benediktinské arciopatství

novinky

vstup do obrazárny

obrazárna