Benediktini ve světě

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty je klášter benediktinů (zkratka OSB = Ordo Sancti Benedicti, Řád svatého Benedikta).

Počátky

Zakladatel řádu sv. Benedikt žil na přelomu 5. a 6. století v Itálii. Založil klášter na Monte Cassinu a pro své mnichy sepsal Řeholi, sedmdesát tři kapitoly základních pravidel života v klášteře. Řehole Benediktova vhodně adaptovala starší monastickou tradici Východu i Západu, vynikala v neklidném 6. (stěhování národů) svou umírněností, důrazem na zachovávání stálosti místa a vyváženou kombinací kontemplativního a aktivního života. Papež Řehoř Veliký dal podnět k jejímu rozšíření na britské ostrovy. Za císaře Karla Velikého byla přijata jako vzorová klášterní ústava v celé říši. Dnes žijí benediktini a benediktinky po celém světě.

Kongregace

Každý klášter je samostatný a tvoří ho společenství bratří v čele s opatem. Kláštery se z praktických důvodů sdružují v kongregace. Benediktinské kláštery v Česku a chorvatský klášter v Ćokovacu jsou takto spojeny do Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha (vznikla roku 1945).

Konfederace

Souhrnem jednotlivých benediktinských kongregací je benediktinská konfederace v čele s opatem-primasem, sídlícím v Římě (Abbas Primas Confoederationis Benedictinae et Abbas S. Anselmi de Urbe).

SERIES ABBATUM PRIMATUM SS. Patriarchae Benedicti Familiae Confoederatae

I. 1893 — 1913 HILDEBRAND DE HEMPTINNE
II. 1913 — 1947 FIDELIS VON STOTZINGEN
III. 1947 — 1959 BERNHARD KAELIN
IV. 1959 — 1967 BENNO GUT
V. 1967 — 1977 REMBERT WEAKLAND
VI. 1977 — 1992 VICTOR DAMMERTZ
VII. 1992 — 1995 JEROME THEISEN
Sedisvakance 12.9. 1995 — 17.9. 1996
VIII. 1996 — 2000 MARCEL ROONEY
IX. 2000 — 2016 NOTKER WOLF

X. 10. září 2016 byl novým opatem-primasem zvolen GREGORY POLAN, dosavadní opat kláštera Conception, Missouri, USA.

© Benediktinské arciopatství

novinky

vstup do obrazárny

obrazárna